O kulturi


Kultura je več kot le kultura. Ali pa ravno to. Kultura v najširšem pomenu. Ne toliko kot tisti drugi, umetni pol naravi, ampak bolj kot naravno stanje oz. gibanje duha. Kot odraz, izraz. Kultura je nekaj, kar nastaja iz ustvarjalne človeške narave in potrebe. Kultura je tudi drža človeka. Je tudi način, kako sobivamo drug z drugim, z naravo, kako se oplajamo. Kultura se lahko materializira, lahko pa tudi ne.
Lahko je otipljivo videna navzven ali pa občuteno doživeta navznoter, največkrat pa kar oboje. Kultura je v glavnem zelo širok, kompleksen ter v času in prostoru spremenljiv pojem.

Vsekakor pa je kulturno, da kulturo podpiramo. Toliko bolj alternativno, nepripadno popularnim in populističnim (t)okovom. Brez nje bi bilo precej ... mrtvo. Zato iskrena zahvala vsem, ki prihajate na koncerte, ki poslušate živo glasbo, ki ne govorite ali kričite med nastopom ter s tem izkažete odnos do glasbenikov, na koncu pa še kaj prispevate v klobuk. Posebna zahvala gre tudi MOL za finančno podporo našega projekta Glasba sprememb

- Brigita Marko